Plassering av ISSN i publikasjonen

Kontakt:
Telefon: 23 27 61 00
E-post: issn-norge@nb.no

ISSN skal trykkes på et godt synlig sted i hvert hefte, gjerne på forsiden av omslaget. Andre passende plasseringer er omslagets bakside eller kolofonen.

Hvis publikasjonen også har et ISBN, for eksempel et bind i monografiserie, skal begge numre trykkes på samme sted, hver med sitt prefiks, slik: ISBN 978-91-86527-02-0  og slik: ISSN 0065-2989

Elektroniske publikasjoner (tidsskrift, nettsteder, blogger, wikier, databaser, osv.):
På fremtredende plass på hjemmesiden eller på hovedmenyen.

Fysiske media (CD-ROM, DVD, mikrofiche, osv.):
På alle etiketter festet permanent på publikasjonen.
Hvis dette ikke er mulig, settes ISSN-et på esken eller emballasjen.

Samlingen Nettsidene