Ofte stilte spørsmål

Kontakt:
Telefon: 23 27 61 00
E-post: issn-norge@nb.no

Hvorfor trenger jeg ISSN?
På samme måte som et individs personnummer brukes for å skille en person fra en annen med samme eller lignende navn, skiller ISSN en bestemt tittel fra andre lignende titler. ISSN identifiserer titler i automatiserte system raskere og enklere. 

Hvem tildeler ISSN?
ISSN tildeles av et nettverk som består av nasjonale sentra over hele verden, koordinert av ISSN International Centre . Periodika utgitt i Norge tildeles av ISSN Norge ved Nasjonalbiblioteket. For å vite hvilket land som har ansvar for et ISSN, er det viktig at utgivers navn og adresse finnes på publikasjonen.
Forespørsler behandles av ISSN International Centre dersom:

  • et land ikke har eget ISSN-senter
  • publikasjonen er utgitt av en internasjonal organisasjon oppført i Yearbook of International Organizations
  • internasjonale konferanser endrer vertsland hvert år
    Merk: Dersom flere utgiversteder oppgis, velges det som er nevnt først.

Hva skjer hvis tittelen endres?
Tittelendringer er kostbare for bibliotek (merarbeid med oppdatering av registre og databaser) og kan bli kostbare for utgivere også (ny layout og markedsføring). Hvis tittelen må endres, bør man kontakte ISSN Norge i god tid i forveien. Likeså om man er i tvil om tenkt tittelendring krever nytt ISSN. 

Kan jeg få flere ISSN til disposisjon?
Nei, i motsetning til ISBN kan ikke flere ISSN forhåndstildeles. Ikke alle titler får standardnumre. De tildelte ISSN blir registrert i nasjonale og internasjonale databaser hvor de blir fulgt opp. 

Hvor mye koster en tildeling av ISSN?
Tjenesten er gratis. 

Hvorfor slutter enkelte ISSN med ”X”?
Det åttende sifferet er et kontrollsiffer og har som funksjon å avsløre eventuelle feilskrevne numre ved databehandling. Kontrollsifferet blir betraktet som en vesentlig og uløselig del av nummeret. I de tilfellene hvor beregningene gir kontrollsiffer 10, bruker man romertall X i stedet. 

Trenger jeg nytt ISSN hvis prisen eller frekvensen endres?
Nei, ISSN blir kun berørt av eventuelt tittelskifte. 

Trenger jeg nytt ISSN når utgiver skifter?
Eierskap påvirker vanligvis ikke ISSN. Nytt ISSN vil være nødvendig dersom endringen av utgiveropplysningen påvirker tittelen. 

Trenger jeg nytt ISSN ved relansering av tittelen?
Hvis tittelen forblir den samme er det opprinnelige ISSN fortsatt gyldig, selv om det har vært et opphold i utgivelsen. Har det derimot vært et tittelskifte i mellomtiden, kan man ikke ta i bruk det først tildelte ISSN. 

Trenger jeg nytt ISSN til elektronisk versjon?
Ja. Alle fysiske format får egne ISSN. Mer informasjon om ISSN til nettdokumenter finner du her.  

Trenger jeg nytt ISSN til hefter trykt på forespørsel (print on demand)?
Nei. Det er kun hvis trykt versjon (alle hefter) utgis parallelt med den elektroniske, at begge versjoner får egne ISSN.

samlingen nettsidene