Hvem bruker ISSN?

Kontakt:
Telefon: 23 27 61 00
Telefaks: 23 27 60 10
E-post: issn-norge@nb.no

  • Utgivere - for identifisering av publikasjoner og for å lage strekkoder
  • Bibliotek – for å ha en unik identifikator til å skille mellom identiske titler og for å forenkle søk, kontroll og bestillingsprosedyrer
  • Dokumentasjonssentra og databaser – for gjenfinning, referansearbeid, siteringer og indeksering
  • Distributører - for å gjøre distribusjon og salg mer effektivt
  • Akademikere – til sitering av tidsskrifter i forskning og publisering
samlingen nettsidene