ISMN

Kontakt:
E-post: ismn@nb.no
Telefon: 75 12 11 48
Telefontid: Mandag - fredag 09.00 - 14.30

Hva er ISMN?
ISMN - internasjonalt standard musikknummer -  brukes til å identifisere notetrykk, uansett om det er tilgjengelig for salg, utleie eller er gratis.

Bestille ISMN   

Følgende dokumenttyper skal ha ISMN:

 • partiturer
 • studiepartiturer
 • klaveruttog
 • stemmesett
 • enkeltstemmer tilgjengelige separat
 • slagernoter
 • antologier
 • andre media som utgjør en integrert del av et notetrykk (f.eks. en lydfesting som er en av "stemmene" i en komposisjon)
 • sangtekst eller lyrikk som er utgitt som bilag til notetrykket (hvis bilaget også er tilgjengelig separat)
 • kommentarer utgitt som bilag til notetrykket (hvis bilaget også er tilgjengelig separat)
 • sangbøker (valgfritt), se 9.1
 • notetrykk i mikroform
 • notetrykk i braille (blindeskrift)
 • elektroniske utgivelser

Følgende skal ikke ha ISMN:

 • bøker om musikk
 • enkeltstående lydfestinger eller videogram (inkludert opptak tilgjengelig via elektroniske media)
 • periodika og serier som et hele i motsetning til enkeltstående bind eller hefter
samlingen nettsidene