Ofte stilte spørsmål om ISBN

Må en publikasjon ha ISBN for å regnes som bok?
Nei. ISBN er bare et identifikasjonsnummer som forenkler håndteringen av publikasjoner.

Sikrer et ISBN opphavsrett (copyright) til boken min?
ISBN har ingen betydning når det gjelder opphavsretten. Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverksloven) sikrer at den som skaper et åndsverk har opphavsrett til verket.

Kan jeg bruke et gammelt ISBN?
Nummeret kan brukes hvis det er ubrukt, dvs at det ikke tidligere er tildelt en bok. 10-sifrede ISBN må konverteres til 13-sifret ISBN, mer informasjon om dette her.

Må jeg få nye ISBN hvis forlaget endrer navn?
Nei. Vanligvis beholdes det gamle forlagsnummeret. Ta kontakt med ISBN-kontoret og meld fra om navneendringen.

Hvorfor kan man ikke få samme forlagsnummer når man har brukt alle numrene?
ISBN-systemet er bygget opp slik at ikke kan bygges ut. Vi kan heller ikke reservere en påfølgende nummerserie på forhånd.

Jeg har en bok som kommer i nytt opplag - skal den ha nytt ISBN?
Et uforandret opplag beholder det gamle nummeret. Et opplag er uforandret når det er framstilt av eller reprodusert fra satsen til en tidligere utgave, der det bare er rettet trykkfeil, selv om prisen er endret. Et nytt omslag alene gir heller ikke nytt ISBN, men i tvilstilfelle gis et nytt nummer.

Når ei bok utkommer i ny (endret) utgave, får den et nytt ISBN.

Hvis en bok skifter forlag og gis ut på nytt – skal den da ha et nytt ISBN?
Ja, ISBN er ikke bare et identitetsnummer for selve boken, det identifiserer også forlaget. 

Hvis en bok har flere utgivere - kan den ha flere ISBN?
Ja. Hvis flere forlag gir ut en bok sammen og alle forlagene er oppført som utgiver i boken, kan forlagene sette sine respektive ISBN-nummer under hverandre.

Jeg har mistet ISBN-listen. Hva gjør jeg?
Du kan få en kopi av listen, men du må vite hvilke nummer som er brukt slik at ikke allerede brukte nummer brukes igjen.

Jeg trenger adressen til et forlag. Hvor kan jeg finne den?
Adresser til alle norske forlag med ISBN finnes i ISBN: Norske forlagsadresser . ISBN-kontoret kan svare på spørsmål vedr. adresser til utenlandske forlag.

Jeg har en bok som skal distribueres både i Norge og i utlandet – hva gjelder?
For å få et ett norsk ISBN må utgiver ha adresse i Norge. Har utgiver utenlandsk adresse må han søke om ISBN i det landet han har adresse i, selv om publikasjonen skal spres i Norge.

Må et ISBN ha strek mellom tallgruppene?
Nei. Et ISBN kan ha bindestrek eller et mellomrom for å avgrense de fem tallgruppene: prefiks-land/områdekode-utgivernummer-tittelnummer-kontrollsiffer

samlingen nettsidene