Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket

Det nasjonale i Nasjonalbiblioteket
Av Marianne Takle
2009

Selv om Universitetsbiblioteket ved Universitetet i Oslo hadde ivaretatt nasjonalbibliotekfunksjonene helt siden 1813, skulle det gå nesten 200 år før Norge fikk et eget fullt utbygd Nasjonalbibliotek. Historien fram mot denne etableringen er lang og innfløkt, og den fortelles og fortolkes her for første gang i sin helhet av Marianne Takle.

Hvorfor fikk Norge et fullt fungerende nasjonalbibliotek først i 2005, i en tid da mange mener nasjonalstaten er under nedbygging? Hvorfor skjedde det ikke i 1905, da den nasjonale begeistringen var på sitt sterkeste? Hvorfor ble Nasjonalbibliotekets magasiner og deler av bibliotekets drift lagt til jernverksbyen Mo i Rana, 1035 km fra hovedstaden? Og hvordan forstår det nye Nasjonalbiblioteket sin nasjonale rolle, i en periode preget av kulturindustri, innvandring og digital kommunikasjon?

For å svare på disse og andre spørsmål følger Takle nasjonalbiblioteksaken i offentlige dokumenter gjennom skiftende økonomiske, politiske og kulturelle kontekster gjennom nesten 200 år. Det er en lang fødselshistorie som her blir dokumentert, og den har ikke bare interesse som institusjonshistorie. I like stor grad er dette historien om samspillet mellom sak og samfunn, om de politiske betingelsene som måtte på plass før et stortingsvedtak kunne gjøres og om hvordan et politisk vedtak blir satt ut i livet og gis innhold.

Innholdsfortegnelse

 

 

Nota bene 2 (2010)
The Archive in Motion. New Conceptions of the Archive in Contemporary Thought and New Media Practices
Edited by Eivind Røssaak

The Archive in Motion explores the current proliferation of the concept of the archive. The concept has expanded into areas beyond the classical archive, to art, philosophy, and new textual and media practices. Simultaneously, these new practices both resist and transform the archival impulse, perhaps creating what one could call a new “anarchival” condition.

Archival concepts and practices have been transformed under the impact of the radical changes in writing and recording technologies that have taken place over the last 150 years, and particularly with the introduction of digital technologies. Film, video, television, sound recording, computers, the Internet and new mobile media seem to have instigated a general storage mania and a proliferation of both public and private archival practices. These technologies not only challenge traditional notions of the permanence and stability of the archival document, but they also introduce a wide range of new questions concerning exactly what it means to store information for future use.

This collection of essays by the acclaimed international scholars and curators, Alexander Galloway (New York University), Wolfgang Ernst (Humboldt University), Knut Ove Eliassen (Norwegian University of Science and Technology), Susanne Østby Sæther (Fotogalleriet,
Oslo), Trond Lundemo (University of Stockholm), Terje Rasmussen and Kjetil Jakobsen (both University of Oslo), is essential reading for anyone interested in the future of archives and the diversity of archival practices and reflections today. The preface is written by the National Librarian of Norway Vigdis Moe Skarstein and the introduction by the editor Eivind Røssaak (The National Library of Norway).

Contents

Samlingen Nettsidene