Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier.

Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier er en samling nyskrevne artikler om Bjørnstjerne Bjørnsons liv, verk og aktualitet i dag. Aldri før har så mange artikler om ham blitt samlet mellom to permer. Den tematiske bredden gjenspeiler omfanget av hans virksomhet og viser hvordan en økende interesse for Bjørnson gjør seg gjeldende innenfor ulike disipliner og fagtradisjoner.

Forholdet mellom det norske og det utenlandske står sentralt i samlingen. Bjørnson var med på å skape en norsk litteratur som sto i konstant dialog med litterære forbilder og strømninger i Skandinavia og på kontinentet. Hans samfunnsengasjement strakte seg langt utenfor landets grenser og omfattet både Europa og USA. Som forfatter og intellektuell var Bjørnson en engasjert kosmopolitt.

Den engasjerte kosmopolitt. Nye Bjørnson-studier er utgitt i samarbeid med Novus Forlag. Antologien er redigert av Liv Bliksrud, Giuliano D’Amico, Marius Wulfsberg og Arnfinn Åslund.

Samlingen Nettsidene