Kultur, inkludering og bibliotek

Som en del av den statlige strategien for å utvikle bibliotekene og styrke kompetansen i sektoren, gjennomføres hvert år mer enn100 utviklingsprosjekt i norske bibliotek. Et viktig innsatsområde de siste årene har vært mangfold og inkludering. Dette er også temaet for den første utgaven av Bibliotheca Nova, som har tittelen «Kultur, inkludering og bibliotek» og inneholder rapporter fra utviklingsprosjekt som er gjennomført i norske bibliotek.

Samlingen Nettsidene