Skriftserien Bibliotheca Nova

[SERIEN ER AVSLUTTET]

Skriftserien Bibliotheca Nova er en av Nasjonalbibliotekets formidlingskanaler for bibliotekutvikling. Ambisjonen er å publisere artikler som inspirerer og gir faglig støtte til innovasjon i bibliotek.

Gjennom tildeling av utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket synliggjøres ulike innsatsområder på bibliotekfeltet. Disse er politisk definerte satsingsområder og prioriterte i samråd med Nasjonalbibliotekets rådgivende utvalg.  Ved tildelingene til prosjekter har Nasjonalbiblioteket forutsatt at erfaringene fra prosjektene og innsatsområdene lett skal kunne deles med andre via artikler i Bibliotheca Nova. Vi skal ikke bare lære av hverandre, men også av andre. Faglige artikler innenfor områder som er viktige og relevante for bibliotekutvikling vil inngå i skriftserien Bibliotheca Nova. Det kan være foredrag holdt på konferanser eller artikler innenfor aktuelle temaer på bestilling av fagfolk.

Vi tar sikte på at Bibliotheca Nova skal komme ut med 4-5 utgaver i året. Alle utgavene vil bli sendt til bibliotekene. Ekstra eksemplarer kan bestilles her så langt opplaget rekker.

  Tittel Utgave/år Bestill
På flukt, på vent, på eventyr? Kari Skjønsberg-dagene 2015 2-2015 Bestill
Kompetanseutvikling i bibliotekene 1-2015 Bestill
Kunnskapsorganisering 4-2014 Bestill
Bibliotekene som arena 3-2014 Bestill
Informasjonskompetanse og kildebruk i fagbibliotek 2-2014 Bestill
  Å feire en nasjon 1-2014 Bestill
Digital formidling 4-2013 Bestill
Bibliotek og helse 3-2013 Bestill
Jenter og makt! Kari Skjønsberg-dagene 2013 2-2013 Bestill
Kultur, inkludering og bibliotek 1-2013 Bestill
Samlingen Nettsidene