Nasjonalbibliotekets magasin NB21

Ønsker du et kostnadsfritt abonnement på NB21? Send navn og adresse til informasjon@nb.no

Nasjonalbibliotekets magasin, NB21, kommer ut to ganger i året. I NB21 skriver vi om tema knyttet til mediemangfoldet i Nasjonalbibliotekets samling, kunnskapsorganisering, bevaring og formidling. NB21 har et opplag på 6000. Det distribueres til alle landets bibliotek, samarbeidspartnere og publikum som har meldt sin interesse. Hvis du ønsker et kostnadsfritt abonnement på NB21, send navn og adresse til informasjon@nb.no .

Klikk på lenken i bildeteksten for å lese hele magasinet (pdf)

samlingen nettsidene