Bøker
Tittel Forfatter Pris Kjøp  
Mordet på maskinbygger Roolfsen Maurits Hansen 79,- Bestill
Det første skritt Hanna Winsnes 79,- Bestill
Urhyrlig. Sjømonstre i kart og litteratur 1491–1895 Erling Sandmo 149,- Bestill
Fortidens stemmer. Brev fra Nasjonalbibliotekets samlinger. 1378–1776 Erling Sandmo (forord). Siv Frøydis Berg (innledende tekster). 379,- Bestill
Toril Moi leser A. O. Vinje Toril Moi 49,- Bestill
Vigdis Hjorth leser Herman Wildenvey Vigdis Hjorth 49,- Bestill
Ole Robert Sunde leser Johan Borgen Ole Robert Sunde 49,- Bestill
 Wilse Mitt Norge  Trond Bjorli (red.) 499,- Press forlag
Dag Solstad leser Olav Duun Dag Solstad 49,- Bestill

Nyeste utgivelse i Nasjonalbibliotekets skriftserie Nota bene :

Naturen og eventyret - Dokumentarfilmskaperen Per Høst

Gunnar Iversen 295,- Novus forlag
All verdens kunnskap 
Leksikon gjennom to tusen år
Siv Frøydis Berg (red.), Øivind Berg (red.), Sine Halkjelsvik Bjordal (red.), Helge Jordheim (red.) 379,-  Press forlag
Bjørnsons sangskatt Anne Jorunn Kydland, Øyvind Norheim, Vigdis Ystad 349,- Bestill
Norske middelalderballader, Melodier
Bind 1. Naturmytiske ballader, legendeballader og historiske ballader.
Red.: Astrid Nora Ressem 306,- (349,- ) Norli
Sang og velvære
En kartlegging av eksisterende forskning om sangens effekter
Forf.: Anne Haugland Balsnes   Gratis nettversjon  
Tradisjonell sang som levende prosess
Nordiske studier i stabilitet og forandring, gjentagelse og variasjon.
Red.: Lene Halskov Hansen, Astrid Nora Ressem og Ingrid Åkesson. 285,- Novus forlag  
Balladar og blue Hawaii
Folkloristiske og musikkvitskaplege studiar tileigna Velle Espeland
 i høve 60-årsdagen 6.juli 2005
Red.: Astrid Nora Ressem, Erik Henning Edvardsen, Hans-Hinrich Thedens og Reimund Kvideland. 365,- Novus forlag  
Olea Crøger: Lilja bære blomster i enge:
Folkeminneoppskrifter frå Telemark i 1840-50-åra.
Red.: Brynjulf Alver, Reimund Kvideland og Astrid Nora Ressem. 341,- (389,-) Norli
Norsk by- og bygdesongbok Redaktør Velle Espeland 341,- (389,-) Norli
"Vil du meg lyde"
Balladsångare i Telemark på 1800-talet
Forf.: Bengt R. Jonsson og Olav Solberg 445,- Novus forlag  
Propaganda Daniela Büchten 329,- Press forlag
Norske polarheltbilder Siv Frøydis Berg og Harald Østgaard Lund 499,- Press forlag
80 millioner bilder Jonas Ekeberg og Harald Østgaard Lund 549,- Press forlag
Fra kalvedans til bankebiff Henry Notaker 150,- Bestill  
Arne Næss Svein Sundbø 150,- Bestill  
Det synger i meg en tone Ivar Roger Hansen 100,- Bestill
Notebind: Slåtter for vanlig fele, Bd. 1: Oppland Reidar Sevåg og Olav Sæta, red. 200,- Bestill

Notebind: Slåtter for vanlig fele, Bd. 2: Oppland

Register og kommentarer for slåttene i bind 1 og 2 er samlet sist i bind 2

Reidar Sevåg og Olav Sæta, red. 200,- Bestill  
Notebind: Slåtter for vanlig fele, Bd. 3: Nordfjord Reidar Sevåg og Olav Sæta, red. 200,- Bestill  
Notebind hardingfele: III: Gangar og halling i 2/4-takt Olav Gurvin, red. 200,- Bestill
Notebind hardingfele: IV: Springar i 3/4-takt Olav Gurvin, red. 200,- Bestill  
Notebind hardingfele: VII: Springar i 3/4-takt + ettertekst Jan-Petter Blom, Sven Nyhus og Reidar Sevåg, red 200,- Bestill  
Samlingen Nettsidene