Ofte stilte spørsmål

.

Hva mener vi med "allment tilgjengelig"?
Dersom dokumentet blir lagt ut for salg, utleie eller på annen måte blir spredd utover en avgrenset, sluttet krets, er det allment tilgjengelig. Rent bedriftsinterne dokument er likevel ikke avleveringspliktige, men det er derimot dokument som blir spredd til medlemmene i en åpen organisasjon. Er du i tvil, kan du sende oss et eksemplar merket "Til vurdering" eller ta direkte kontakt med oss. 

Publikasjonen vi tidligere ga ut på papir, finnes nå bare på Internett. Hvordan avleverer vi da?
Nasjonalbiblioteket laster ned publikasjoner på Internett når det er praktisk mulig. Send oss bare en e-post med lenke til dokumentet og opplysninger om hvem som er utgiver, så laster vi ned publikasjonen. 

Hvem betaler kostnadene i forbindelse med avleveringen?
Som hovedregel er det den som skal avlevere, dvs. utgiveren eller produsenten, som skal dekke kostnadene i forbindelse med avleveringsplikten. Hvis kostnadene er svært store kan Nasjonalbiblioteket etter søknad refundere hele eller deler av produksjonskostnadene. Alternativt kan antallet som skal avleveres reduseres. Søknaden må inneholde opplysninger om kostnader til produksjon av de eksemplarene som skal avleveres, som for eksempel trykk og innbinding, samt opplysninger om opplag og utsalgspris. Kostnader knyttet til utarbeidelse av sats og trykkegrunnlag skal i utgangspunktet ikke medregnes, fordi dette er kostnader som vil påløpe uavhengig av avleveringen. Søknaden kan Nasjonalbiblioteket sendes pr. post eller e-post . 

Hvilke regler gjelder for digitaltrykkerier og publikasjoner produsert på forespørsel?
Ifølge Lov om avleveringsplikt skal utgiver avlevere fem eksemplarer av allment tilgjengelige dokumenter til Nasjonalbiblioteket. Når det gjelder bøker trykt på forespørsel, såkalt print on demand, er ofte antallet eksemplarer som er framstilt ved hvert opptrykk svært lite. Nasjonalbiblioteket skal da motta avlevering ved første opptrykk, men ved nye, uforhandrede opptrykk er det ikke nødvendig å avlevere. I utgangspunktet skal fem eksemplarer avleveres ved første opptrykk, men det er anledning til å søke om å få redusert antallet eller om å få dekt kostnadene til produksjon av eksemplarene som skal avleveres. For mer informasjon, ta kontakt med oss. 

Kan jeg låne dokumenter fra Nasjonalbiblioteket?
I utgangspunktet skal du gå til det lokale biblioteket ditt (folkebibliotek eller fagbibliotek). Har ikke de det du trenger, kan de kontakte Nasjonalbibliotekets Depotbiblioteket for fjernlån. Dersom du er i Oslo, er et eksemplar av alle dokumenter tilgjengelig ved lesesalen vår. 

Det jeg gir ut har bare lokal interesse. Hvorfor vil dere ha dette?
Lokale utgivelser av det mest etterspurte materialet i Nasjonalbibliotekets samling. Ofte er det svært vanskelig å få tak i slik litteratur, og mange utgivere har merket økt interesse for publikasjonene sine etter at vi har registrert dem i Nasjonalbibliotekets katalog og sendt eksemplarer til universitetsbibliotekene. 

Hva med interne publikasjoner?
Publikasjoner spredt bare internt i ei bedrift er ikke avleveringspliktige. Men publikasjoner som blir spredt internt i en organisasjon som er åpen for alle, er derimot avleveringspliktige. 

Hvordan får jeg ISBN, ISSN eller ISMN?
For ISBN - send e-post eller ring ISBN-kontoret på 75 12 11 48
For ISSN - send e-post eller ring ISSN-kontoret på 23 27 61 00
For ISMN - send e-post eller ring ISMN-kontoret på 75 12 11 48

Samlingen Nettsidene