Statistikk 2010-2015
  2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bøker 9 869 10 039 10 286 10 238 10 100 10 863
E-bøker   49 313 2 048 4 688 2 911
Videoer 496 561 520 439 194 126
Film 169 166 124 253 238 186
Notetrykk 388 386 308 204 423 185
Lydbøker 502 473 364 347 334 206
Kart 541 534 434 233 161 266
Småtrykk 21 688 17 231 21 188 16 740 16 505 15 111
Postkort 1 721 2291 666 1 006 1 413 495
Plakater 1 643 1620 1380 1 418 1 836 1 263
Tidsskrift (løpende titler) 11 650 11 011 10 674 10 480 10 053 10 053
Aviser 252 254 252 254 256 256
Innspilt musikk 1 915 1 723 1 662 1 643 1 755 1 945
Kringkasting (fysiske enheter) 3 838 2 080 99 0 0 0
Digital radio (antall filer)* 88 600 96 010 85 641 87 490 120 679 133 079
Digital fjernsyn (antall filer)* 11 258 95 901 95 000 101 009 98 935 99 995
Nettdokumenter 17 mill 49 mill 3 272 mill 964,5 mill 5 214 mill 7 696 mill

* Iberegnet distriktskontorsendinger

samlingen nettsidene