Statistikk 2010-
  2010 2011 2012
Bøker 9869 10 039 10 286
E-bøker   49 313
Videoer 496 561 520
Film 169 166 124
Notetrykk 388 386 308
Lydbøker 502 473 364
Kart 541 534 434
Småtrykk 21 688 17 231 21 188
Postkort 1721 2291 666
Plakater 1643 1620 1380
Tidsskrift (løpende titler) 11 650 11 011 10 674
Aviser 252 254 252
Innspilt musikk 1915 1723 1662
Kringkasting (fysiske enheter) 3838 2080 99
Digital radio (antall filer)* 88 600 96 010 85 641
Digital fjernsyn (antall filer)* 11 258 95 901 95 000
Nettdokumenter 17 mill 49 mill 3 272mill

* Iberegnet distriktskontorsendinger

samlingen nettsidene