Hvorfor pliktavlevere?

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78

Pliktavleveringen sørger for at den delen av den norske kulturarven som kommer til uttrykk gjennom publisert materiale, blir tatt vare på for ettertiden. Samtidig er det en viktig kilde for dokumentasjon og forskning i vår egen samtid.

Alt som publiseres i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket. Dette gjelder uansett hvilket format publikasjonen lages i.

Samlingen Nettsidene