Video

.

 

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Video skal avleveres i to eksemplarer når den er laget i minst 50 eksemplarer.

Hvis utgivelsen er utgitt i flere forskjellige videoformat (DVD, Blu ray etc.) skal det avleveres to eksemplar av hvert format. Kopi av master avleveres frivillig. Se for øvrig egen lenke for musikkvideo .
Se disse lenkene hvis videofilmen din også er laget for visning på kino eller fjernsynsfilm .
Hvis det i forbindelse med videoutgivelsen er laget promoteringsmateriale, eksempelvis plakat eller brosjyre , så skal også disse avleveres i to eksemplar.

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.
Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak, i samråd med utgiver.

Hvorfor skal det avleveres to eksemplar?
Ett eksemplar blir lagret i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin, og hvor den blir lagret under optimale bevaringsforhold for ettertiden. Det andre eksemplaret benyttes som publikumseksemplar ved Nasjonalbiblioteket i Oslo. Dette eksemplaret lånes ikke ut, men kan brukes til påsyn på egne visningsrom.

Når det skal avleveres?
Eksemplarene avleveres umiddelbart etter fremstilling eller publisering.

I hvilke tilfeller skal utenlandske utgivelser avleveres?

  • Norsk samprodusent
    I tilfeller hvor utenlandske utgivelser har en norsk samprodusent, som er ansvarlig ugiver i Norge, skal det avleveres to brukskopier. Det er den norske samprodusenten som skal avlevere disse.
  • Utenlandske filmer tilpasset norske forhold
    Dette er for eksempel utgivelser som er dubbet til norsk, ofte barnefilmer. Importør skal avlevere to brukskopier.

Kvittering for godkjent avlevering
Dette er i tilfeller hvor man trenger å få bekreftet avlevering ovenfor tredje part. Utgiver må gi beskjed på om slik kvittering skal sendes via e-post eller brev til de foretak og personer som trenger dette, eksempelvis NFI Filmfondet, Kulturrådet eller andre

Samlingen Nettsidene