Plakater

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
8607 Mo i Rana        
 

Hva skal avleveres?
Plakater skal avleveres i to eksemplarer. Dette gjelder alle type plakater, som konsertplakater, teaterplakater, filmplakater, reklameplakater og andre type plakater.

Hvem skal avlevere?
Utgiver og trykkeri er ansvarlig for å avlevere. Hvis plakatene er trykt i utlandet eller utgiver har produsert dem selv, avleverer utgiver.

Hva skjer med materialet?
Plakatene blir registrert i en egen database. Et eksemplar oppbevares i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin i Mo i Rana, og et eksemplar er tilgjengelig for bruk på lesesal i Nasjonalbiblioteket i Oslo.

samlingen nettsidene