Notetrykk

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana
         

Hva skal avleveres?
Noter som er laget for salg, utleie eller utlån, eller som på annen måte spres for allmennheten skal avleveres til Nasjonalbiblioteket i syv eksemplarer. Dette gjelder også sangbøker. 

Hvem skal avlevere?
Utgiver avleverer fem eksemplarer, og trykkeriet avleverer to. Hvis notene er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver alle syv eksemplarene. Kostnadene dekkes av den som avleverer. 

Hva skjer med materialet?
Notene blir registrert i Nasjonalbibliotekets katalog . Nasjonalbiblioteket tar vare på tre eksemplarer for sikring, fjernlån og til bruk på lesesal. De øvrige blir sendt til universitetsbibliotekene.

Samlingen Nettsidene