Digital pliktavlevering av musikk

Hvem skal avlevere?

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering musikk
Telefon: 75 12 11 78

Nasjonalbiblioteket har inngått et samarbeid med Phonofile om digital pliktavlevering.
Direkte opplasting til oss her er derfor beregnet på utgivelser som ikke distribueres via Phonofile.
Hvis utgivelsen blir gitt ut på et fysisk format som CD eller vinyl, skal den fysiske utgivelsen avleveres i 2 eksemplarer, uavhengig av om utgivelsen leveres digitalt. Se pliktavlevering av musikk for informasjon om avlevering av musikk utgitt på fysiske formater. 

Hva skjer med materialet?
Avleverte digitale filer vil bli lagret på våre sikre servere, og bevart for ettertiden. Pr. i dag har vi dessverre ikke løsninger som gjør at vi kan tilgjengeliggjøre opplastede musikkutgivelser på samme måte som avleverte fysiske utgivelser.

Metadata
Vennligst inkluder følgende informasjon om utgivelsene du sender inn:

  • artistnavn
  • tittel på utgivelse
  • utgivelsesår
  • label/selskap
  • låttitler (hvis dette ikke fremgår av filnavn)

Filformat
Vi ønsker å motta filer med teknisk format og kvalitet som tilsvarer det som gjøres tilgjengelig for brukere, men tar gjerne i mot filer av høyere kvalitet dersom det er tilgjengelig.

Last opp filer
Husk å sende med tilhørende filer som grafikk og informasjonsskriv hvis dette er tilgjengelig. Send oss gjerne en e-post hvis du har spørsmål, så vil vi kontakte deg. OBS! Skjemaet vi benytter fungerer dessverre ikke i Internet Explorer.

Samlingen Nettsidene