Lydbøker

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Lydbøker skal avleveres i to eksemplarer. 

Hvem skal avlevere?
Utgiver avleverer begge eksemplarene.

Hva skjer med materialet?
Lydbøkene blir registrert i Nasjonalbibliotekets katalog . Et eksemplar oppbevares i Nasjonalbibliotekets sikringsmagasin i Mo i Rana, og et eksemplar er tilgjengelig for bruk på lesesal i Nasjonalbiblioteket i Oslo.

Samlingen Nettsidene