Kringkasting

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Nasjonalbiblioteket skal motta alt NRK sender, både radio og fjernsyn, rikssendinger og lokalsendinger. Andre kanaler med konsesjon for å sende radio eller TV i Norge, skal levere på oppfordring. Nasjonalbiblioteket har avtaler om løpende avlevering fra TV2, TVNorge, P4 og Radio Norge, dvs. alle de riksdekkende kanalene.

Kanaler som sender fra utlandet omfattes ikke av avleveringsplikten i Norge.

Kostnadene dekkes av den som avleverer. 

Hva skjer med materialet?
Hovedregelen er at kringkastingssendinger blir avlevert til Nasjonalbiblioteket over nett. Materialet blir lagret i Nasjonalbibliotekets digitale sikringsmagasin.
Nasjonalbiblioteket tar imot pliktavleverte opptak fra norske kringkastere, arkiverer dem og gjør kopier tilgjengelige for forsking og dokumentasjon innenfor rammene av pliktavleveringsloven og de opphavsrettslige reglene som gjelder til en hver tid.

Avlevering av lokal-tv
De lokale TV-stasjonene skal levere fem uker i året, uke 10, 20, 30, 40 og 50.
 

Digital avlevering
Tidligere har Nasjonalbiblioteket fått tilsendt opptak på kassetter og DVD-er. Nå ønsker vi filer som kan hentes over nett.

Filformat og filnavn
Filene ønskes i formatet H.264 – MPEG-4 AVC (avc1)  bitrate minst 1750 kbits, oppløsning minst 640x 360 og AAC lyd med bitrate minst 100 kbps. Filnavn: kanalnavn_åååå_mm_dd_tt.mm.mp4

FTP-server
Nasjonalbiblioteket ber om at filene legges ut på en FTP-server og at det blir sendt informasjon om hvor filene kan hentes. Send opplysninger om adresse, brukernavn og passord, samt stien til filene. Hvis ikke annet avtales, slettes filene hos dere etter at Nasjonalbiblioteket har hentet dem.

Metadata
For at det skal være mulig å finne fram i sendingene, ønsker vi programinformasjon i tekstformat. Altså ren tekst i en mail, ikke vedlegg av typen .doc, .xls eller .jpg. Det holder med tidspunkt, tittel, tema og eventuelle detaljer.

Se også side om pliktavlevering av fiksjons- og dokumentarfilm for fjernsyn

Samlingen Nettsidene