Reklamefilm

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering Film
8607 Mo i Rana 

Hva skal avleveres?
I utgangspunktet skal det avleveres to eksemplarer, én masterkopi med tilhørende lyd og én brukskopi.

Brukskopien kan komme i forskjellige formater pga av leveranse til kringkastere, internettleverandører og reklamefilmdistributører som Capa, Media Direct Norge m. fl. Derfor gis det rom for å avlevere én kopi av master i kopistørrelse 1:1.

Reklamefilm, som er produsert innenfor en begrenset periode, kan etter avtale med Nasjonalbiblioteket avleveres samlet.

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.
Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak, i samråd med utgiver.

Form og kvalitet
Med masterkopi menes her den ferdig redigerte, mastrede filmen i beste kvalitet, med komplett lyd. Produksjons- og tekniske metadata skal også legges ved. Kopi av master skal være uten ytterligere komprimering, pakking eller datareduksjon på annen måte. Filformatet avleveres i åpne og standardiserte format, så lenge produksjonsutstyr og programvare som brukes i fremstillinga av filmen støtter dette.
Fortrinnsvis avleveres dette i filformatet:

  • Digital Picture eXchange (DPX)
  • Open EXR
  • TIFF (ukomprimert/tapsfri komprimering)
  • Jpeg 2000 (Ukomproimert/tapsfri komprimering)
  • Apple Prores 4444 
  • Apple Prores HQ
  • DNxHD220/X
  • Mpeg4 / H264 (med minimum bitrate 1500 kbit/s)

Masterkopi avleveres på transistorbasert eller magnetisk lagringsmedium, fortrinnsvis minnebrikke eller harddisk. Vi kan også laste ned via FTP-server. Ta kontakt dersom dette er aktuelt.

Når skal det avleveres?
Masterkopi skal avleveres seinest én måned etter at master er fremstilt.   

Samlingen Nettsidene