Metadata - film

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering Film
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Dette er ofte fremstilt på XML dokument, og skal avleveres som det. Rulletekst kan være lagd som LZW TIFF sekvens, og skal da avleveres som det. Metadata vi ber om er:

  • Undertekst
  • Rulletekst
  • EDL (Edit-list)
  • Intellektuelle metadata , inklusive sammendrag / synopsis.
  • Tekniske metadata, som gjelder hardware, software og filspesifikasjon og støttefiler (track data).

Filspesifikasjonen vil da gjelde opptaksformat, digital intermediate (DI) og visningsformat, som definerer kameratype, skannere, redigeringsutstyr, lydutstyr, gradingsystem, fargerom, fargedybde, gamma, sfx/vfx, bitrate, bitfrekvens, bildekompresjon, skalering og pixcelshape, bildefil (kodek), lydsystem, lydkompresjon, lydfil etc.

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.
Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak, i samråd med utgiver.

Når skal det avleveres
Metadata skal avleveres sammen med masterkopi av filmen.

samlingen nettsidene