Manus og dreiebok

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering Film
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Dette avleveres frivillig. Manus og dreiebok kan avleveres som papirutgave, eller i elektronisk form.
Minimum ett eksemplar, helst to av papirutgave.
Elektronisk utgave kopieres i 1:1, på optisk, transistorbasert eller magnetisk lagringsmedium, eksempelvis digital plate, minnebrikke eller harddisk. Eller vi kan laste ned via FTP-server, eller annen fildelingstjeneste.

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere.

Når skal det avleveres?
Dette kan leveres samtidig med master- eller brukskopi, eller når filmprosjektet er ferdigstilt.

Samlingen Nettsidene