Filmlyd

Kontakt:
E-post:  Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 10

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering Film
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Filmlyd avleveres som komplett lydmaster (sluttmix). Dette avleveres som digitale filer.
Hvis filmen er laget i flere typer lydsystem, så skal alle typer lydsystem avleveres. Filene mappes med hvilket lydsystem den inneholder, eksempelvis Stereo 2.0, 5.1, etc. For å presisere så må mappa med 5.1-lyd inneholde seks mono lydfiler som avspeiler hver kanal, og hvor man i filnavnet presiserer om det er høyre front, venstre front, center osv.

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver. Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak, i samråd med utgiver.

Form og kvalitet
Foretrukne lydformat er:

  • Wav
  • Bwf
  • Aiff
  • Flac

Når det skal avleveres?
Lydfiler skal avleveres samtidig med masterkopi av filmen.

Samlingen Nettsidene