Fiksjons- og dokumentarfilm for fjernsyn

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Dette avleveres i ett eksemplar - en 1:1-kopi av master.
Om TV-filmen også vises på kino og festivaler skal det avleveres i henhold til forskriftene om film eller egenproduksjoner .
Om den også gis ut på DVD eller Blu ray så skal den avleveres i henhold til foreskriftene om video .

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.
Kopiene kan også leveres fra produsent, det vil si. postproduksjonsforetak, i samråd med utgiver.

Form og kvalitet
Med masterkopi menes her den ferdig redigerte, mastrede filmen i beste kvalitet, med komplett lyd. Produksjons- og tekniske metadata og rulletekster skal også legges ved.
Kopi av master skal være uten ytterligere komprimering, pakking eller datareduksjon på annen måte, og som i mange tilfeller vil utelukke avlevering av sendemaster.

Filformatet avleveres i åpne og standardiserte format, så lenge produksjonsutstyr og programvare som brukes i fremstillinga av filmen støtter dette.

Filene avleveres fortrinnsvis som:

  • Digital Picture eXchange (DPX)
  • Open EXR
  • TIFF (ukomprimert/tapsfri komprimering)
  • Jpeg2000 (ukomprimert/tapsfri komprimering)
  • ProRes 4444 
  • Prores HQ
  • DNxHD 220/X
  • Mpeg4 / H264 (med minimum bitrate 1500 kbit/s)

Masterkopi avleveres på transistorbasert eller magnetisk lagringsmedium, fortrinnsvis minnebrikke eller harddisk. Vi kan også laste ned via FTP-server eller annen type fildelingstjeneste.

Når det skal avleveres?
Masterkopi skal avleveres seinest én måned etter at master er fremstilt.

Samlingen Nettsidene