Electronic Press Kit

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering Film
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
EPK skal avleveres med video med tilhørende lyd, sammen med annet digitalt og elektronisk materiale som er i promoteringspakken, som stillbilder og tekstdokument og lignende. I åpent og standardisert format, så lenge produksjonsutstyr og programvare som brukes i fremstillinga av EPK støtter dette.

Det skal avleveres en kopi i kopistørrelse 1:1 av EPK.
Hvis noen av elementene i EPK er laget som selvstendige produksjoner og fremstilt for visning på TV, se Fiksjons- og dokumentarfilm for fjernsyn . Eksempel på dette kan være bakomfilm.

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.
Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak, i samråd med utgiver.

Form og kvalitet
Videomateriale som fil avleveres fortrinnsvis som:

  • Prores 4444
  • Prores HQ
  • DNxHD 220/X
  • Mpeg4 / H264 (med minimum bitrate 1500 kbit/s)
  • DNxHD 145
  • Prores 422 (145 Mbps) 
  • Mpeg2 (med minimum bitrate 50 Mbit/s, og bare I-frame kodet)

EPK avleveres på optisk, transistorbasert eller magnetisk lagringsmedium, eksempelvis digital plate, minnebrikke eller harddisk. Eller vi kan laste det ned via FTP-server.

Når det skal avleveres?
EPK avleveres seinest én måned etter at den er fremstilt.

Hva er en EPK?
Dette er en reklamepakke fremstilt i standard- eller HD-videoformat. De fleste EPK inneholder en samling av intervjuer med medvirkende, produsenter, regissør. Den kan inneholde opptak som viser filmproduksjonen (bakomfilm) og noen scener fra filmen (klipp) og teasere og trailere. Dessuten kan EPK inneholde kort sammendrag av filmen, filmomtale, stillbilder fra filmen, elektronisk versjon av filmplakat eller annet materiale som eksempelvis kinoer eller festivaler kan kopiere ut på egne skrivere.
EPK kan være laget av et annet selskap enn utgiver av selve filmen.

Samlingen Nettsidene