Egenproduksjoner og oppdragsfilm

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering Film
8607 Mo i Rana

Dette gjelder amatør eller semiprofesjonelle produksjoner som er gjort allment tilgjengelig eller distribuert utover en lukket krets.

Disse er ofte laget med få midler eller uten støtte fra Filmfond og annen sponsor, og med formål å få vist film på festival eller legges ut på internett. Se også informasjon om reklamefilm , musikkvideo og fjernsynsfilm . Slike produksjoner er ofte laget i Standard- eller HD-videoformat, og i noen tilfeller 2/4K. Hvis filmen er fremstilt som DCP, se informasjon om film .
Om filmen også gis ut på DVD eller Blu ray skal den avleveres i henhold til forskriftene om video .

Hva skal avleveres?
I utgangspunktet skal det avleveres to eksemplarer, én masterkopi med tilhørende lyd og én brukskopi. Men ofte lages det bare masterkopi som leveres til filmfestivaler, og ansees da som produsert og offentlig fremvist i ett og samme format. Da avleveres det én kopi i kopistørrelse 1:1.

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.
Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak, i samråd med utgiver.

Form og kvalitet
Med masterkopi menes her den ferdig redigerte, mastrede filmen i beste kvalitet, med komplett lyd. Produksjons- og tekniske metadata og rulletekster skal også legges ved. Kopi av master skal være uten ytterligere komprimering, pakking eller datareduksjon på annen måte.

Filformatet avleveres i åpne og standardiserte format, så lenge produksjonsutstyr og programvare som brukes i fremstillinga av filmen støtter dette. Filene avleveres fortrinnsvis som:

 • Digital Picture eXchange (DPX)
 • Open EXR
 • TIFF (ukomprimert/taprsfri komprimering
 • Jpeg2000 (ukomprimert/tapsfri komprimering) 
 • ProRes 4444 
 • Prores HQ
 • DNxHD 220/X
 • Mpeg4 /H264 (med minimum bitrate 1500 kbit/s)
 • DNxHD 145
 • Prores 422 (145 Mbps) 
 • Mpeg2 filer (minimum bitrate 50 Mbit/s, og bare I-frame kodet)

Digitale filer avleveres på harddisk. Vi kan også laste ned via FTP eller annen fildelingstjeneste.

 

Når det skal avleveres?
Masterkopi skal avleveres seinest én måned etter at den er fremstilt.

Samlingen Nettsidene