Film

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 11

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

LEVERANSELISTE FILM OG VIDEO

Hva skal avleveres?
Film skal avleveres som:

  • Masterkopi med tilhørende lyd, undertekster, tekstplakater m.m.
  • Brukskopi - alle versjoner og distribusjonsformater.

Dette gjelder spillefilm, dokumentar så vel som kortfilm og reklamefilm . Andre utgivelser av filmen - eksempelvis fjernsynsversjon og utgivelse på video skal også avleveres.

Hvis filmen ikke er fremstilt i format for profesjonell kinodistribusjon, se sidene for egenproduksjon (festivalfilm) og fjernsynsfilm . Det skal også avleveres materiale som er tilknyttet filmen. Det kan være promoteringsmateriale som teasere og trailere , TV-spot , Eletronic Press Kit , plakater og brosjyrer .

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som er ansvarlig for å avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.
Kopiene kan også leveres fra produsent, dvs. postproduksjonsforetak, i samråd med utgiver.

Form og kvalitet
Masterkopi
Kopi av master skal være i kopistørrelse 1:1, med tilhørende lyd.
Med masterkopi menes her den digitale kildemasteren, dvs. den ferdig redigerte, mastrede filmen i beste kvalitet, med komplett lyd. Produksjons- og tekniske metadata og rulletekster skal også legges ved. Kopi av master skal være uten ytterligere komprimering, pakking eller datareduksjon på annen måte. Filformatet avleveres i åpne og standardiserte format, så lenge produksjonsutstyr og programvare som brukes i fremstillinga av filmen støtter dette. Formatet må også kunne støtte oppløsning i 2K og 4K eller bedre. Fortrinnsvis avleveres dette i filformatet:

  • Digital Picture eXchange (DPX)
  • Open EXR
  • TIFF (ukomprimert/tapsfri komprimering)
  • Jpeg 2000 (ukomprimert/ tapsfri komprimering)

Filer avleveres på harddisk.
Masterkopi med lyd og tilhørende metadata kan med fordel pakkes i en kontainerfil, eksempelvis TAR. Det bør ligge ved en sjekksum av filpakken, slik at man lett kan kontrollere at alt er med.
Se mer informasjon om filmlyd og metadata .

Brukskopi.
Den avleveres som ukryptert digital kinopakke - DCP - alle språkversjoner. Hvis det er laget flere DCP versjoner, eksempelvis 2D og 3D, eller i 2K og 4K, så ber vi om levering av alle versjoner. I forhold til kvalitet på DCP, så bør denne være laget i henhold til DCI eller SMPTE standard.
Etter at distribusjonsperioden er over skal også analog filmkopi avleveres.

Når det skal avleveres?
Masterkopi skal avleveres seinest én måned etter at master er fremstilt. Brukskopi kan leveres samtidig med masterkopi eller inntil ett år etter første offentlige visning.

Avlevering av filmpakke
Filmen og promoteringsmateriale, eventuelt video, kan med fordel avleveres som en hel pakke. En slik filmpakke kan eksempelvis bestilles hos postproduksjonsselskap, og anbefales å gjøres når filmen og promoteringsmateriale er ferdig mastret på server og man er klar for å fremstille distribusjonsformatene DCP, Blu ray, DVD. Se lenke (Powerpoint dokument).

Hvorfor skal det avleveres masterkopi og brukskopi?
Høykvalitets filmkopier av master skal avleveres slik at utgivelsene kan lagres under optimale bevaringsforhold i vårt digitale sikringsmagasin. Hensikten er å ta vare på alle produksjonselementene med tanke på lagring for ettertiden. Bevaringa tar høyde for ny teknologi som krever konvertering eller migrering i fremtida. Brukskopi vil da kunne brukes som referanse for masterkopi, og som en lett tilgjengelig kopi hvis utgiver foretar en ny visning i fremtiden.
Om utgiverens eksemplar skulle gå tapt eller bli skadet, kan Nasjonalbiblioteket produsere ny kopi, eller låne ut kopi slik at utgiver selv kan fremstille ny master- eller brukskopi.

Når skal utenlandske utgivelser avleveres?

  • Norsk samprodusent

I tilfeller hvor utenlandske utgivelser har en norsk samprodusent, som er ansvarlig ugiver i Norge, skal det avleveres én brukskopi. Det er den norske samprodusenten som skal avlevere denne. Istedenfor brukskopi kan kopi av master avleveres.

  • Utenlandske filmer tilpasset norske forhold

Dette er for eksempel utgivelser som er dubbet til norsk, ofte barnefilmer. I slike tilfellerskal det avleveres én brukskopi. Denne avleveres av importør.

Kvittering for godkjent avlevering
Dette er i tilfeller hvor man trenger å få bekreftet avlevering ovenfor tredje part. Utgiver må gi beskjed på om slik kvittering skal sendes via e-post eller brev til de foretak og personer som trenger dette, eksempelvis NFI Filmfondet, Kulturrådet eller andre.

Annet filmmateriale som er pliktavleveringspliktig - se lenker på høyre side

Samlingen Nettsidene