Bøker

.

Adresse for avlevering:

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Tlf.: 75 12 11 78

Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Hva skal avleveres?
Trykte bøker som er laget for å spres til allmenheten skal avleveres i opp til syv eksemplarer.

Hvem skal avlevere?
Avleveringsplikten er delt mellom utgiver og trykkeri: utgiver skal avlevere fem eksemplarer og trykkeriet to. Hvis en bok er trykt i utlandet eller på eget trykkeri, avleverer utgiver alle syv eksemplarene. Antallet som skal avleveres kan reduseres hvis et eller flere av universitetsbibliotekene ikke ønsker å motta boken.

Hva skjer med materialet?
Bøkene blir registrert i bibliotekbasen Nasjonalbibliotekets katalog . Nasjonalbiblioteket tar vare på tre eksemplarer for sikring, fjernlån og til bruk på lesesal. De øvrige blir sendt til universitetsbibliotekene i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo

Samlingen Nettsidene