Aviser

.

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 13 16

Hva skal avleveres?
Aviser skal normalt avleveres i syv eksemplarer. Nasjonalbiblioteket kan regulere dette antallet etter behov.
Universitetsbibliotekene og Nasjonalbiblioteket skal motta sine eksemplarer fortløpende som i et vanlig abonnement. Alle utgaver og sideendringer iløpet av dagen skal følge med avisen.

Hvem skal avlevere?
Det er utgiver som skal avlevere. Kostnadene dekkes av utgiver.

Hva skjer med materialet?
Avisene blir registrert i bibliotekbasen Nasjonalbibliotekets katalog . Ett av eksemplarene til Nasjonalbiblioteket er sikringseksemplar, ett til bruk for digitalisering og ett eks. til bruk på lesesal (Oslo).

To eksemplarer sendes til:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Ett eksemplar sendes til:
Nasjonalbiblioteket
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo

samlingen nettsidene