Hva skal pliktavleveres?

Kontakt:
E-post: Pliktavlevering
Telefon: 75 12 11 78
Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 Mo i Rana

Alt som er gjort allment tilgjengelig i Norge skal pliktavleveres til Nasjonalbiblioteket, uavhengig av hvilket medieformat utgivelsen har. Også elektroniske dokumenter er omfattet av loven.

Allment tilgjengelig
Et dokument er gjort tilgjengelig for allmenheten når et eksemplar blir lagt fram for salg, utleie eller utlån, eller det på annen måte blir spredt utover en privat krets. Det kan også bli gjort tilgjengelig gjennom framføring, framvisning, kringkasting eller liknende.

Utenlandske produksjoner
Dokument laget i utlandet skal bare avleveres dersom det er laget for en norsk utgiver eller er spesielt tilpasset allmenheten i Norge.

I menyen til høyre finner du mer informasjon om pliktavlevering av ulike materialtyper.

Ofte stilte spørsmål.

samlingen nettsidene