Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Nasjonalbiblioteket samler inn og bruker informasjon om besøkende på nb.no. 
 
Ansvar
Behandlingsansvarlig: Nasjonalbiblioteket
Databehandler: Nasjonalbiblioteket
Nasjonalbiblioteket er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres i forbindelse med drift og vedlikehold av nb.no.
Opplysninger som samles inn, lagres på egne servere som driftes av Nasjonalbiblioteket. Det er kun Nasjonalbiblioteket som har tilgang til opplysningene som samles inn.
 
Nettanalyse
Nasjonalbiblioteket samler inn opplysninger om besøk i tjenestene i nb.no. Formålet er å utarbeide statistikk som brukes for å forstå brukeradferd, vurdere belastning på tjenestene og for å registrere omfanget av bruk. 
Statistikken gir oss blant annet svar på:

  • hvor mange besøker ulike sider
  • hvor lenge besøket varer
  • hvilke nettsteder brukerne kommer fra
  • hvilke nettlesere benyttes

Opplysningene om besøk i tjenestene i nb.no kan ikke knyttes til personer.
 
Cookies
Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, slik som nb.no. Nasjonalbiblioteket bruker ikke cookies til å generere statistikk og vi kan dermed ikke spore din bruk av nettstedet tilbake til deg som enkeltperson.
 
Søk
Nasjonalbiblioteket lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter. Det er bare søkeordet som lagres og disse kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne. Informasjonen brukes til å forbedre søketjenesten i nb.no.
 
Brukerlogin
Det er mulig for brukere å registrere seg som navngitte brukere i nb.no. Man kan registrere seg som lokal bruker, eller ved hjelp av andre tjenester som for eksempel Facebook, Google, Feide eller MinID. 
Nasjonalbiblioteket tar ikke vare på sporbar informasjon knyttet til enkeltperson.
 
E-post til Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket lagrer opplysninger om deg når du sender e-post direkte. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den journalføres overføres den til vårt journalsystem. Dersom den ikke skal journalføres, sendes den videre til vår veiledningstjeneste slik at de kan ta kontakt med deg.

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:
Henvendelser du sender direkte via e-post sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.
 
Nyhetsbrev
Du kan abonnere på nyhetsbrev slik at du mottar e-post fra oss når vi legger ut nyheter eller annen informasjon på nb.no. For at vi skal sende e-post til riktig abonnent, må du registrere navn og e-postadresse. Disse opplysningene lagres i en egen database.

Opplysningene brukes bare til å sende deg nyhetsbrev. Velger du å si opp abonnementet, slettes opplysningene.
Det er sikkerhetsmessige svakheter ved bruk av e-post. Nasjonalbiblioteket har derfor innført automatiske rutiner for viruskontroll både ved påmelding og ved bruk av listen.
 
Del- og tipstjenesten / Facebook / Twitter
Nasjonalbibliotekets delingstjeneste kan brukes til å videresende tips eller dele artikler fra nettstedet. Opplysninger om deling logges ikke, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet du velger. Hvordan det aktuelle nettsamfunnet håndterer dataene videre reguleres av din avtale med nettsamfunnet.

 
Om du bruker funksjonen til å sende lenke via e-post, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre. E-postadressene lagres ikke. Dette foregår automatisk.

samlingen nettsidene