Tilvekst og kunnskapsorganisering

Jonny Edvardsen
Bottom

Jonny Edvardsen
Direktør Tilvekst og kunnskapsorganisering
Tlf. 75 12 11 45
Mobil: 97 54 24 09
E-post: jonny.edvardsen@nb.no