Kulturformidling og informasjon

Ida Berntsen
Bottom

Ida Berntsen
Avdelingsdirektør
Tlf .23 27 60 04
Mobil: 90 03 60 60
E-post: Ida.Berntsen@nb.no