Organisasjonskart

Klikk på boksane for å få fram kontaktinformasjon

Økonomi, personale og jus

Bernt Fjeldberg

Bernt Fjeldberg
Direktør for økonomi, personale og jus
Tlf: 23 27 60 18
Mobil: 40 10 44 50
E-post: bernt.fjeldberg@nb.no

Personal/kontorstøtte

Direktør

Aslak Sira Myhre

Aslak Sira Myhre
Direktør
Tlf. +47 23 27 60 01
Mobil: +47 913 19 271
E-post:  aslak.myhre@nb.no

Assisterende direktør

Roger Jøsevold

Roger Jøsevold
Assisterande nasjonalbibliotekar
Tlf .23 27 60 02
Mobil: 97 53 71 86
E-post: roger.josevold@nb.no

Bygg og tekniske tenester

Bjørn Skevik

Bjørn Skevik
Direktør for bygg og tekniske tenester
Tlf. 75 12 13 44
Mobil: 91 32 84 46
E-post: bjorn.skevik@nb.no

Teknisk

Sekretariat for bibliotekutvikling

Svein Arne Tinnesand

Svein Arne Tinnesand
Direktør for Sekretariat bibliotekutvikling
Tlf. 23 27 61 38
Mobil: 48 26 12 17
Epost: sveinarne.tinnesand@nb.no

Tilvekst og kunnskapsorganisering

Jonny Edvardsen

Jonny Edvardsen
Direktør Tilvekst og kunnskapsorganisering
Tlf. 75 12 11 45
Mobil: 97 54 24 09
E-post: jonny.edvardsen@nb.no

Monografier, lyd og bilde

Pliktavlevering periodika

Kunnskapsorg. pliktavlevert materiale

Magasin og materialhåndtering

Kunnskapsorg. monografier

TK utvikling

Depotbiblioteket

Digital bibliotekutvikling

Svein Arne Solbakk

Svein Arne Solbakk
Direktør for digital bibliotekutvikling
Tlf. 75 12 12 16
Mobil: 90 65 94 57
E-post: svein.arne.solbakk@nb.no

DBU drift

DBU utvikling

Massedigitalisering

Objektdigitalisering

Film

Forskning og formidling

Hege Stensrud Høsøien

Hege Stensrud Høsøien
Direktør for forsking og formidling
Tlf. 23 27 61 68
Mobil: 92 85 51 22
hege.hosoien@nb.no

Bilder, trykk og konservering

Privatarkiv

Bøker og språk

Musikk

Film og kringkasting

Publikumstjenesten

Kulturformidling og informasjon

Ida Berntsen

Ida Berntsen
Avdelingsdirektør
Tlf .23 27 60 04
Mobil: 90 03 60 60
E-post: Ida.Berntsen@nb.no

Samlingen Nettsidene