Leiinga ved Nasjonalbiblioteket

Direktøren har det overordna ansvaret for å planleggje, drifte og utvikle bibliotekverksemda. Leiargruppa til direktøren består av assisterande direktør og sju avdelingsdirektørar.
Klikk på bileta for å få ein høgoppløyseleg versjon.

Toppleiinga

Direktør
Aslak Sira Myhre
Tlf. 23 27 60 01 

For spørsmål til nasjonalbibliotekaren om reiser og foredrag, samt andre henvendelser kontakt Sissel Ringstad

Presse bes henvende seg til Nina Bræin

Aslak Sira Myhre er Nasjonalbibliotekets direktør.

Direktøren har det overordna ansvaret for å planleggje, drifte og utvikle bibliotekverksemda.

Assisterende
direktør
Roger Jøsevold
Tlf. 23 27 60 02
Roger Jøsevold er assisterende direktør.
Fagavdelinger:
Digital bibliotekutvikling Avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk Tlf. 75 12 12 16
Forskning og formidling Avdelingsdirektør Hege Stensrud Høsøien Tlf. 23 27 61 68
Kulturformidling og informasjon Avdelingsdirektør Ida Berntsen Tlf. 23 27 60 04
Tilvekst og kunnskapsorganisering Avdelingsdirektør Jonny Edvardsen Tlf. 75 12 11 45
Stabsavdelinger:
Økonomi, personale og jus Avdelingsdirektør Bernt Fjeldberg Tlf: 23 27 60 18
Bygg og tekniske tenester Avdelingsdirektør Bjørn Skevik Tlf. 75 12 13 44
Sekretariat for bibliotekutvikling Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand Tlf. 23 27 61 38
Samlingen Nettsidene