Leiinga ved Nasjonalbiblioteket

Direktøren har det overordna ansvaret for å planleggje, drifte og utvikle bibliotekverksemda. Leiargruppa til direktøren består av assisterande direktør og sju avdelingsdirektørar.
Klikk på bileta for å få ein høgoppløyseleg versjon.

Toppleiinga
Direktør
Aslak Sira Myhre
Tlf. 23 27 60 01 
Aslak Sira Myhre er Nasjonalbibliotekets direktør.
Direktøren har det overordna ansvaret for å planleggje, drifte og utvikle bibliotekverksemda.
Assisterende
direktør
Roger Jøsevold
Tlf. 23 27 60 02
Roger Jøsevold er assisterende direktør.
Fagavdelinger:
Digital bibliotekutvikling Avdelingsdirektør Svein Arne Solbakk Tlf. 75 12 12 16
Forskning og formidling Avdelingsdirektør Hege Stensrud Høsøien Tlf. 23 27 61 68
Tilvekst og kunnskapsorganisering Avdelingsdirektør Jonny Edvardsen Tlf. 75 12 11 45
Stabsavdelinger:
Kulturformidling og informasjon Avdelingsdirektør Ida Berntsen Tlf. 23 27 60 04
Økonomi, personale og jus Avdelingsdirektør Bernt Fjeldberg Tlf: 23 27 60 18
Bygg og tekniske tenester Avdelingsdirektør Bjørn Skevik Tlf. 75 12 13 44
Sekretariat for bibliotekutvikling Avdelingsdirektør Svein Arne Tinnesand Tlf. 23 27 61 38
samlingen nettsidene