Fakturaadresse

Nasjonalbiblioteket
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Organisasjonsnummer:
976 029 100

Samlingen Nettsidene