26

mars

Widerøes skråfotoarkiv

 

Widerøes skråfotoarkiv med ca. 315.000 negativer og prøvekopier ble solgt i 1970. Nasjonalbiblioteket tilbyr nå eierkommunene å overta bevaringsansvaret for originalmaterialet. Materialet vil bli digitalisert og gjort tilgjengelig for allmennheten

Samlingen Nettsidene