05

mars

Nordiske bokbind 2013

 

Bokbind: Jette Vilstrup, Danmark

De nordiske land har en lang tradisjon for samarbeid innen bokbinderfaget. Etter krigen ble det bl.a. gjennomført mange konkurranser med stor deltagelse innen forskjellige kategorier. Fra 2001 begynte man å arrangere en felles utstilling, Nordiske bokbind, uten konkurranse, men med mulighet til å gi spesielt utvalgte bøker hederlig omtale.

Med utstillingen ønsker arrangørene å vise den sterke håndverksmessige tradisjonen i Norden som vitner om bokbinderfagets helt unike kvaliteter – kvaliteter som ikke kan videreføres i digitale bokutgivelser. Nordiske bokbind 2013 viser gleden ved boken i alle dens aspekter og tydeliggjør at håndverket fremdeles eksisterer blant bokelskere som med stor ekspertise, kreativitet og sans for sammenhengen mellom form og innhold binder inn bøker for hånd i en tid da bokbinderutdannelser og arbeidsområder er så godt som forsvunnet.

Utstillingen arrangeres hvert fjerde år og vertskapet går på rundgang mellom landene. I 2013 var Danmark vertsland med deltakelse av 80 bokbindere, både profesjonelle og ikke-profesjonelle, fra de nordiske land. Nytt denne gangen er at også Færøyene deltar.  Etter at utstillingen ble vist i København i fjor høst blir verkene vist i Helsinki, Oslo, Reykjavik, Göteborg og Thorshavn.  

Utstillingen blir stående frem til 5. april

samlingen nettsidene