Jubileer 2014

Grunnlovsjubileet 1814-2014
17. mai 2014 er det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll.
I anledning Grunnlovsjubileet 1814-2014 lanserer Nasjonalbiblioteket: 1814–bibliografi: litteratur fra og om 1812–1814 .

30. januar 2014 åpner Nasjonalbiblioteket utstillingen Nasjonale montasjer – norske bilder gjennom 200 år .

Alf Prøysen 100 år
I 2014 feirer vi 100-årsjubileet for forfatteren og artisten Alf Prøysen. 25. september åpner Nasjonalbiblioteket utstillingen  Pop! Alf Prøysen i alle kanaler .

samlingen nettsidene