Jubileer 2013

200-årsjubileet for Camilla Colletts fødsel

  • Konferanse i Nasjonalbiblioteket 23. januar
  • I juni åpner Nasjonalbiblioteket en utstilling om Camilla Colletts forfatterskap som er knyttet opp mot Stemmerettsjubileet 2013. I tilknytning til denne produseres det også en nettutstilling som blir tilgjengelig på nb.no .
  • Nasjonalbiblioteket lanserer bibliografien   Collett-bibliografi: litteratur av og om Camilla Collett . Her kan du finne Camilla Colletts bøker i forskjellige utgaver, finne frem til samtidige anmeldelser, orientere deg i forskningen eller sammenligne biografiske tilnærminger.

    Les mer om jubileet

Språkåret

  • I forbindelse med Språkåret 2013 inviterer Nasjonalbiblioteket alle elever på 5.–10. trinn og i videregående skole til å delta i en konkurranse om språk. Vinnerbidragene blir en del av Nasjonalbibliotekets språkutstilling høsten 2013, og alle innsendte bidrag går inn i Nasjonalbibliotekets samling. Konkurransen er et samarbeid mellom Nasjonalbiblioteket, Språkåret 2013 og de nasjonale sentrene for flerkulturell opplæring, fremmedspråk, matematikk, nynorsk og samisk. Mer informasjon om konkurransen
  • På Den europeiske språkdagen 26. september åpner Nasjonalbiblioteket sin første utstillingen rettet spesielt mot barn og unge. Samtidig med åpning av språkutstillingen i Oslo, vil en nettutstilling om språk bli tilgjengelig på nb.no . En plakatversjon av utstillingen vil tilbys gratis til alle landets forsknings- og folkebibliotek.
samlingen nettsidene