08

jan

Ved Observatoriet – vitenskapshistorisk kollokvium

Frihedsstøtten. 
Foto: Statens museum for kunst, København

kl. 13-15 i Slottsbiblioteket

 "Borgerfriehed bestemt ved retfærdig Lov giver Kierlighed til Fædrelandet." – Makt og borgerlig politikk i København 1785-1799
Foredrag ved historiker og forsker Elin Strøm

Det oldenborgske eneveldet innebar at all makt var samlet hos Kongen som valgte sine rådgivere fra danske og tyske adelsslekter. Dannelsen av Efterslægt-Selskabet og Naturhistorie-Selskabet og reisingen av Frihedsstøtten kan betraktes som søknader til Kongen om politisk innflytelse. Frihedsstøtten var rettet mot adelens makt og var reist av den borgerlige opposisjonen, som ble ledet av Ove Malling, Niels Tønder Lund, Christian Colbjørnsen og Christen Pram.

Samlingen Nettsidene