05

feb

Ved Observatoriet – vitenskapshistorisk kollokvium

Observatoriet i 1840-årene.
Kobberstikk etter tegning av Christian H. Grosch

Kl. 13-15 i Slottsbiblioteket

Klimaet i Oslo gjennom 200 år
Foredrag ved Øyvind Nordli, klimaforskar ved Meteorologisk institutt

Klimaforskar Øyvind Nordli gjev nokre smakebitar av vêr og klima i Oslo gjennom dei siste  200 åra. Geologiprofessor Jens Esmark starta dei første systematiske målingane tidleg på 1800-talet. Målingane vart vidareførte av Christopher Hansteen, og faste meteorologiske målingar vart utførte ved Observatoriet inntil Det norske meteorologiske institutt vart flytta til Blindern i 1937.

 

Samlingen Nettsidene