03

nov

Ludvig Mathias Lindeman 200 år – utstilling

Ludvig Mathias Lindeman
Wikimedia

3. november-1. desember, forhallen 2. etg

Ludvig Mathias Lindeman (1812–1887) var en av grunnleggerne av en nasjonal musikktradisjon i Norge. Gjennom sin mangfoldige virksomhet på de fleste av musikklivets områder, skapte han fundamentet for store deler av det musikkliv vi kjenner i dag. Han begynte i 1848 den første systematiske innsamlingen av norsk folkemusikk, og gjennom årene reiste han rundt og samlet inn flere tusen folkemelodier fra forskjellige deler av landet. Som organist, koralbokutgiver og skaper av tallrike salmemelodier satte han et markant preg på norsk kirkemusikk. Og ikke minst: gjennom sin virksomhet som sanglærer og utgiver av sangsamlinger for skole og hjem var han avgjørende for utviklingen av en norsk sangtradisjon. I 1883 startet han sammen med sin sønn Peter en orgelskole i Kristiania. Denne utviklet seg til det som i dag er Norges musikkhøgskole.

Samlingen Nettsidene