25

nov

The 8th Munin Conference on Scholarly Publishing 2013 - Entering the Next Stage

Tid: 25.-26.11.2013
Sted: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
Arrangør: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet

Muninkonferansen er en årlig, internasjonal konferanse med tema innenfor vitenskapelig publisering og da gjerne med en open access-tilnærming. Årets konferanse vil spesielt belyse open access-mandat, bruk av lisenser for open access-materiale og om open access innenfor humaniora og samfunnsfag. Programmet kan friste med tre keynotes, fra EU kommer Jean-François Dechamp som skal snakke om Horizon 2020, fra Research Libraries UK kommer David Prosser som skal snakke om copyright og lisenser, og fra OAPEN Foundation kommer Eelco Ferwerda for å snakke om OA innen humaniora og samfunnsfag. Andre bidragsytere er Forskningsrådet, som vil presentere sine tanker om fremtidig finansieringsmodell for nasjonale vitenskapelige tidsskrifter, fire internasjonale utgivere får en halvtime hver på å presentere deres svar på utfordringene innenfor ett eller flere av konferansens tema, og vi får presentert erfaringer fra andre europeiske land.

Program og påmelding

Samlingen Nettsidene