01

juni

«Smukke Bind» og «lithographerede Billeder». Norsk trykkekultur 1800–1850

Torsdag 1. juni kl. 9.00–15.40

Nasjonalbiblioteket inviterer til bokhistorisk seminar om den tidlige norske trykkekunsten.
Hva kjennetegner den norske trykkekulturen i første halvdel av 1800-tallet? Da Norge ble en egen stat i union med Sverige i 1814, vokste behovet for trykte skrifter. Teknologiske nyvinninger som hurtigpresse førte til større produksjon av trykt materiale. Nye illustrasjonsteknikker ble tatt i bruk, og de første forlagsbindene så dagens lys.  Faglige tidsskrifter knyttet til miljøet rundt det nyopprettede universitetet ble etablert, og de første utgivelsene direkte beregnet for barn og unge dukket opp.

Meld deg på seminaret her

PROGRAM

09:00-09:15 Oppmøte og kaffe
09:15-09:20 Velkommen ved Nasjonalbiblioteket
09:20-09:25 Introduksjon. Anne Kristin Lande, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket.
09:30-10:20 Keynote speaker: What is the History of the Book? James Raven, professor i moderne historie ved Universitetet i Essex og Fellow ved Magdalene College, Cambridge.
10:20-10:35 Kaffepause
10:35-11:05 De tidligste norske forlagsbindene i sjirting. Noen foreløpige funn. Ernst Bjerke, samlingsforvalter ved Oslo katedralskoles historiske boksamling.
11:05-11:35 Typografisk utstyr 1800–1850 i perspektiv. Torbjørn Eng, bibliotekar og typograf.
11:35-12:05 Simple figurer og smukke tegninger: teknikker for publisering av bilder og illustrasjoner i Norge 1800-1850. Arthur Tennøe, seksjonsleder for Bilder, trykk og konservering, Nasjonalbiblioteket. 
12:05-12.50 Lunsj
12:50-13:20 Nyttig kunnskap og offentlig liv: Den norske illustrerte presse. Iver Tangen Stensrud, stipendiat, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
13:20-13:50 Billed-Magazin for Børn 1838–1839. Sofie Arneberg, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket.
13:50-14:20 Nyttårsgaver for damer i 1790-årene. Anne Birgitte Rønning, professor i allmenn litteraturvitenskap, Universitetet i Oslo.
14:20-14:35 Kaffepause
14:35-15:05 Eyr – et medicinsk Tidsskrift. Øivind Larsen, professor emeritus i medisinsk historie, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.
15:05-15:35 Skandinavisk offentlighet etter 1814? Bøkene, unionen og skandinavismen. Ruth Hemstad, forskningsbibliotekar, Nasjonalbiblioteket.
15:35-15:40 Avslutning

Se også: Når bildene taler. Workshop om trykketeknikker (workshop 2. juni)

samlingen nettsidene