13

feb

Seminar om samiske språk

Kl. 13–15.00

Vi har flere samiske språk i Norge i dag. Samisk har status som urfolksspråk, og er en viktig del av Norges språklige landskap. I anledning Samefolkets dag 6. februar og Morsmålsdagen 21. februar inviterer Nasjonalbiblioteket til en feiring av de samiske språkene.

Det blir enkel servering.

Se program

Påmelding til: Johanne.Ostad@nb.no

 

Velkommen!    Bures boahtin!    Buerie båateme!    Buorisboahtem!

Samlingen Nettsidene