18

nov

SamBa 2014 - Sammen for kunst og kultur i opplæringen

Tid: 18.-19.11.2014
Sted: Stormen Teater og Konserthus og Universitetet i Nordland
Arrangør: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Nordland fylkeskommune, Bodø kommune, Universitetet i Nordland

Stor nasjonal konferanse i Bodø. Konferansen vil vise samhandling innenfor kunst og kultur i opplæringen – fra barnehage til høyere utdanning i samarbeid på tvers og med andre aktører i en kommune. Hvordan kan vi bygge en kulturell grunnmur med de ressursene av folk og institusjoner vi har lokalt?

Målgruppe: Barnehageansatte, lærere, rektorer, styrere i barnehage, eiere av skole og barnehage, kulturskoleansatte, involverte i Den kulturelle skolesekken, rådgivere, forskere,  politikere, kulturarbeidere, bibliotekansatte og studenter. Med andre ord - alle som er engasert i kunst og kultur i skole, barnehage, kulturskole, forvaltning og høyere utdanning. 

Informasjon og påmelding

samlingen nettsidene