23

sep

SMH-dagene 2014

Tid: 23.-24.09.2014
Sted: Oslo
Arrangør: Norsk bibliotekforenings spesialgruppe for medisin og helsefag

SMH-dagene 2014 er berammet til tirsdag 23.- onsdag 24. september 2014 i Oslo.

samlingen nettsidene